Casino cho người Việt giảm dòng tiền ra nước ngoài

Resort & Casino Corona Phú Quốc là điểm đầu tiên hợp pháp được chấp thuận thí điểm cho người trong nước vào chơi theo Nghị định 03/2017 của Chính phủ vừa chính thức khai trương. Người VN có thể được vào chơi sau khi thỏa mãn một số điều kiện. Ngân sách tăng thu Cụ…

Chuyên Viên Tư Vấn
đã sẵn sàng hỗ trợ


    [cf7_extra_fields]

    Hotline
    0939 335 595
    Whatsapp
    Viber Chat