[THÔNG TIN KHÁCH SẠN] CHI PHÍ CỐ ĐỊNH VÀ CHI PHÍ BIẾN ĐỔI TRONG KHÁCH SẠN

Tùy vào chính sách hoạt động của từng khách sạn mà chi phí biến đổi và chi phí cố định được đưa vào sử dụng để phân biệt những chi phí có liên quan trực tiếp tới khách sạn và những chi phí không có liên quan đến khách sạn cũng như việc kinh doanh.

Chuyên Viên Tư Vấn
đã sẵn sàng hỗ trợ


    [cf7_extra_fields]

    Hotline
    0939 335 595
    Whatsapp
    Viber Chat